Druhy řeziva

Řezivo je stavební dřevěný materiál získaný podélným rozřezáním pilařských výřezů (zakrácených kulatin). Většinou má alespoň dvě protilehlé plochy rovnoběžné a je tlusté minimálně 10 mm.

Deskové  řezivo

Platí, že šířka je minimálně dvojnásobek tloušťky.

 • prkna (mají tloušťku maximálně 40 mm)
 • fošny - fošna je řezané  dřevo z kmenů, které má obykle rozměry: šířka: 300 - 600 mm, tloušťka:  (min. 40) 60-100 mm, délka: 3000 - 7000 mm
 • krajinová prkna (mají tloušťku maximálně 25 mm a musí mít po celé délce levou plochu alespoň dotčenou pilou)
 • krajiny (mají tloušťku maximálně 25 mm)

Hraněné  řezivo

V příčném průřezu má většinou pravý úhel a platí, že šířka je menší než dvojnásobek tloušťky.

 • hranoly (mají příčný průřez větší než 100 cm2)
 • hranolky (mají příčný průřez 25 - 100 cm2)
 • latě jsou rovná ohoblovaná i neohoblovaná "užší prkna" ze smrkového dřeva (s příčným průřezem 10 - 25 cm2). Jsou zhotoveny v různých délkách a profilech - např.: 15x80mm nebo 20x120mm apod. Dřevo musí být pokud možno bez suků. Bezpodmínečně nutná je přesná rovnoběžnost v šířce i v tloušťce po celé délce.  
 • lišty  jsou zpravidla ohoblované latě o příčném průřezu menším než 10 cm2.

Polohraněné  řezivo

Má dvě plochy rovnoběžné a boky oblé.

 • trámy (mají tloušťku větší než 100 mm)
 • polštáře (mají tloušťku maximálně 100 mm)

Dýhy

Dýha je tenká vrstva dřeva o tloušťkách 0,3mm - 5mm. Používá se k výrobě povrchů nábytku a k výrobě překlížky. Dýha, která netvoří povrch, se nazývá poddyžka.

Rozdělení řeziva podle způsobu opracování

 • omítané (boky s plochou tvoří úhel 90° )
 • neomítané
   
 • kapované (čelo s plochou tvoří úhel 90°)
 • nekapované

Druhy řeziva podle dřeviny

 • jehličnaté
 • listnaté

Druhy řeziva podle dřeviny

 • tvrdé
 • měkké